Youth Exchange “Future Roots” 2017

ERASMUS+ Projekt “FUTURE ROOTS” Më 24 korrik deri më 6 Gusht u zhvillua në Oirschot, Hollandë aktiviteti  “FUTURE ROOTS Erasmus+”  . Morën pjesë 30 te rinj nga Shqipëria, Austria ,Romania, Hollanda dhe Nepali. Të rinjtë nga Shqipëria ishin 6 vullnetarë të “Young Enterpreneurs Albania (YEA!)”, […]