max 250 karaktere
zgjidhni kategorine ku do konkuroni
Shkruani emrat e pjestareve te grupit( Emer Mbiemer) dhe emrat te ndahen me presje nga njeri tjetri ( 5 Anetare)