OWC-Future Root Dialogue Conference

YEA! – Internacionale përmes Erasmus
Pesë nxënëse e nxënës të shkollës austriake „Peter Mahringer“ morën pjesë në një projekt ndërkombëtar të Erasmus+ me temë: „Dialogue for Inclusion – Conference 2018“ („Dialog për gjithëpërfshirje – Konferenca 2018“).
Sara Kumanova, Odeta Rama, Xhoi Pavaci, Aldo Sheldija dhe Agli Golemi, prej datës 11.- 15. 09. 2018, kaluan katër ditë të bukura dhe ndërtuese në Eindhoven, Hollandë. Ky është një qytet që njihet si qendër e teknologjisë dhe design-it (përmendim këtu muzeun „Philips“).
Bravo të pesë nxënësve! Suksese të mëtejshme!

YEA! – International mit Erasmusprojekt
Fünf SchülerInnen der österreichischen Schule „Peter Mahringer“ nahmen an einem internationalen Erasmus+ Projekt teil: „Dialogue for Inclusion – Conference 2018“ (Dialog für Inklusion – Konferenz 2018).
Sara Kumanova, Odeta Rama, Xhoi Pavaci, Aldo Sheldija und Agli Golemi verbrachten vom 11. – 15. 09. 2018 vier schöne und lehrreiche Tage in Eindhoven, Niederlande. Diese Stadt ist als Zentrum für Technologie und Design bekannt (erwähnungswert ist das Philips – Museum).
Ein Lob an die fünf TeilnehmerInnen! Viel Erfolg weiterhin!

Leave a Reply