Register to YEA! Award 2024

*KUJDES – Formularin duhet ta plotesoje VETEM Koordinatori i grupit

YEA! ofron një platformë të shkëlqyer për të rinjtë që tregojnë potencialin e tyre të jashtëzakonshëm sipërmarrës. Në këtë edicion të Vol.8, janë prezantuar tre kategori thelbësore për konkursin.

1- Best Business Idea
2- Best Business Plan
3- Changemaker Award

Çdo kategori vlerësohet me kujdes nga një juri e përbërë nga ekspertë të fushave të ndryshme sipërmarrëse. Përveç çmimeve monetare, pjesëmarrësit e suksesshëm do të pajisen me certifikata të veçanta të njohura nga YEA! – Young Entrepreneurs Albania.

Me këtë platformë, YEA! synon të inkurajojë dhe të mbështesë gjeneratën e ardhshme të sipërmarrësve, duke kultivuar pasionin dhe aftësitë e tyre për të krijuar dhe ndikuar pozitivisht në shoqëri. YEA! Awards 2024 – Vol.8 është shansi për të rinjtë të bëhen pjesë e një udhëtimi të pasur dhe frymëzues drejt sipërmarrjes.

YEA! – Dream it, Love it, DO it! – Register Now!!!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Zgjidhni kategorinë!
Ju duhet të zgjidhni vetëm njërën nga kategoritë e mësipërme! Shpjegime mbi kushtet e pjesmarrjes! 1- Best Business Idea – Lejohen vetem vitet e para dhe të dyta të gjimnazeve (Për shkollat e mesme profesionale lejohen edhe vitet e treta) 2- Best Business Plan – Lejohen vetëm maturantët (Për shkollat e mesme profesionale vetem vitet e katerta dhe te pesta) 3- Changemaker Award – Lejohen të marrin pjesë të gjithë maturantët!
Emer & Mbiemër
Grupi juaj përbëhet nga:
Në numrin që do të përzgjidhni përfshihet edhe koordinatori i grupit, pra në total nga sa persona përbëhet grupi juaj?
Nëse grupi juaj përbëhet nga nxënës jo të së njëjtës shkollë, mund të shkruani emrat e të gjitha shkollave ku mësojnë anëtarët e grupit!
Ju lutemi, duke u bazuar në numrin që zgjodhët më sipër të shkruani sipas këtij rregulli kontaktet e gjithsecilit anëtar të grupit tuaj! Rregulli/shembull: 1- Koordinatori (Emer Mbiemer, email, nr.tel), 2- (Emer Mbiemer Anëtari 2 , email, nr. tel), 3- (Emer Mbiemer Anëtari 3, email, nr. tel), 4- ……., 5- ……..etj.
Emer & Mbiemer
Ju lutemi të shkruani Email & Nr. telefoni të mësuesit apo mentorit të grupit tuaj.