YEA! Afterschool Registration

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Emri dhe Mbiemri
Mosha aktuale
E Hënë
E Martë
E Mërkurë
E Enjte
Ky opsion ju jep mundësi nxënësve të sygjorojnë 1 apo më shumë lëndë që YEA! të hape grupe të reja për kurse, përveq atyre të mësipërme. Shkruani emrin e lëndës/lëndëve që dëshironi të sygjeroni!