YEA Changemaker

yea.al

RYAS Changemaker Program Albania

Rotary Youth Award for Sustainability 2018-19

Pas suksesit të vazhdueshëm në Austri, Bosnje-Hercegovinë dhe Bullgari programi Changemaker do zhvillohet tashmë edhe në Shqipëri nga organizata YEA! Young Entrepreneurs Albania.

Qëllimi i programit është mbështetja e të rinjve për planifikimin e të ardhmes dhe promovimi i projekteve, të cilët synojnë një ndryshim pozitiv në shoqëri dhe në ekonomi. Të rinjtë duhet të inkurajohen që të jenë vetë Changemaker aktivë.

Në Shqipëri ky program realizohet falë YEA! dhe bashkëpuntorëve të saj Rotary SAALFELDEN, Shkolla Austriake, Rotary Shkoder, ACME STUDIO dhe Fizio-Mobil.

Ne kërkojmë: Në programin Changemaker mund të marrin pjesë skuadra të angazhuara, idetë e së cilave orientohen tek Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara. www.un.org/sustainabledevelopment Ky progam do te realizohet deri me 18 Maj 2019, ku do te zhvillohet edhe finalja e madhe.

Ne ofrojmë:

 • Prezantim i projektit në faqen e internetit www.yea.al
 • Prezantimi në www.young-entrepreneur.eu
 • Marrje pjesë në Workshop të lidhur me temën, mbi programin Changemaker
 • Takimi informuse në lidhje me programin e Changemaker
 • Prezantim i projekteve me 18 Maj 2018 tek finalja e AWARD CHANGEMAKER pranë ambjenteve “Restorant tradita”, Shkodër
 • Skuadra fituese fiton një udhëtim në Barcelonë për „Youth Start European Entrepreneurship Award 2019“ www.youthstart.info

www.yea.al info@yea.al

Regjistrimi:

 • Të rinjtë kërkojnë dhe zhvillojnë një ide dhe gjejnë një person mbikëqyrës
 • Skuadrat mund t’i paraqesin idetë e tyre në faqen www.yea.al deri më 20 Dhjetor 2018
 • Më 15 Mars 2019 do zhvillohet gjysmefinalja, ku do te zgjidhen projektet që do të marrin pjesë ne programin Changemaker ne finale

Zhvillimi:

 • Në Nëntor 2018 do të ketë një Workshop më profësorët e Shkollave pjesmarrëse
 • Gjatë muajit Nëntor-Dhjetor do të ketë fushatë informuse në lidhje me programin Changemaker në shkollat pjesmarrëse në konkurs
 • Deri me datën 20 Dhjetor 2018 do të realizohet rregjsitrimi i skuadrave që do marrin pjesë në program
 • Nga data 1 Shkurt 2019 deri më 8 Mars 2019 çdo të premte në orën 13.30 – 15.30 do te realizohen Workshops në lidhjë me programin Changemaker, si edhe për pergatitjen e sakët të një programi changemaker.
 • Finalja e Changemaker AWARD do të realizohet me datën 18 Maj 2019

Plani 2018/19

 1. Faza 1 – Regjistrim dhe Kick-Off
 • 20.12.2018 rregjistrimi në faqen e YEA!
 • 01.02.2019 – 08.03.2019 workshop për skuadrat
 • 15.03.2019 Zgjedhja e projekteve që do marrin pjesë në finale.
 • 22.03.2019 – 17.05.2019 Përmirësimin e projekteve që do marrin pjesë në Finale.
 • 18.05.2018 Finalja e Madhe dhe Shpallja e projektit fitues.
 1. Faza 2 – Përgatitja dhe zbatimi i projekteve
 • Në vazhdim

o Mbështetje prej udhëheqësve.

 • Duke e diskutuar me skuadrat

o Të paktën pjesmarrës në një workshop

www.yea.al info@yea.al

3. Faza 3 – Festim i përbashkët i suksesit

 • 18 Maj 2019 Dorëzimi i raporteve finale dhe vlerësimi i jurisë Prezantimi dhe shpallja e fituesve
 • Informacione të nevojshme për rregjistrimin

o Rreth projektit o Titulli o Kategoria o Emrat dhe kontakti i pjesëtarëve të grupit o Shkolla dhe adresa o Emri i personit mbikëqyrës dhe kontakt (e-Mail, telefon)

 • Përshkrim i shkurtër i projektit

o Cila është ideja? o Cfarë do të zbatohet ekzaktësisht?

o Si doni ta arrini?

 • Për zgjedhjen e problemeve

o Cili problem do zgjidhet? o Si do zgjidhet problemi?

 • Lidhja me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

o Në cilin aspekt ka lidhje projekti me Objektivat e Zhvillimit

të Qëndrueshëm?

 • “Target” Grupi

o Kujt i drejtohet projekti?

 • Paraqitja e skuadrës

o Cfarë kompetencash do të sjellw skuadra nepermjet

zbatimit te suksesshëm të projektit?

 • Motivimi

o Pse është e rëndësishmë tema e projektit per skuadren?

 • Financa

o Shikim i parë i shpenzimeve dhe fitimeve të planifikuar

www.yea.al info@yea.al

Rreth Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëmë

Udhëheqësit në një konferencën historike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork 2015, morën përsipër t’i jepnin fund varfërisë si dhe të luftonin ndryshimet klimatike dhe padrejtësinë. Programi i 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm siguron një të ardhme më të mirë për miliarda njerëz në mbarë botën dhe për planetin tonë. 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, të miratuara unanimisht nga 193 vende, të cilat vendosën një standard të ri universal zhvillimi, të projektuar për tu siguruar që askush nuk mbetet pas. Përveç kësaj, Programi i 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm i nxit të gjitha vendet, ato të zhvilluara si dhe ato në zhvillim, që të veprojnë. Më shumë informacion gjendet në faqen www.un.org/sustainabledevelopment

Kontakt:

RYAS Changemaker Program Albania

Xhoana Molla Koordinator

YEA! Young Entrepreneurs Albania www.yea.al info@yea.al 069 514 3770

www.yea.al info@yea.al