Per finalistet e YEA AWARD & CHANGEMAKER 2023 . 

  1. Dokumentacioni ( Formati PDF )
  2. Prezantimi ( Formati Powerpoint *.ppt)
  3. Materiale te produktit tuaj si foto ose video te arkivuar ( ne file *.zip).
Kikoni ne butonin e kategorise qe jeni konkurues per te vazhduar me dorezimin e materialeve.

Business IDEA

Business PLAN

Changemaker `23