OWC-Future Root Dialogue Conference

YEA! – Internacionale përmes Erasmus Pesë nxënëse e nxënës të shkollës austriake „Peter Mahringer“ morën pjesë në një projekt ndërkombëtar të Erasmus+ me temë: „Dialogue for Inclusion – Conference 2018“ („Dialog për gjithëpërfshirje – Konferenca 2018“). Sara Kumanova, Odeta Rama, Xhoi Pavaci, Aldo Sheldija dhe […]