WGT Online Conference 2020

Due the situation created in the world caused by COVID-19 , OWC decided to keep going on with the annual conference Online. As we all know restrictions in every country make it very difficult for the partners to meet so around 2 months now a […]

ERASMUS+ : Future Roots 2019

Projekti ERASMUS + Projekt “FUTURE ROOTS” këtë vit u zhvillua nga 12 shtator deri më 15 shtator në Eindhoven, Holandë. Të rinj nga Shqipëria, dhe shumë të tjerë nga vende nga më të ndryshme, si: Austria, Rumania, Nepali, Holanda, Franca, Bosnje Hercegovina, Afrika morën pjesë. Anëtarët […]

Youth Exchange “Future Roots” 2017

ERASMUS+ Projekt “FUTURE ROOTS” Më 24 korrik deri më 6 Gusht u zhvillua në Oirschot, Hollandë aktiviteti  “FUTURE ROOTS Erasmus+”  . Morën pjesë 30 te rinj nga Shqipëria, Austria ,Romania, Hollanda dhe Nepali. Të rinjtë nga Shqipëria ishin 6 vullnetarë të “Young Enterpreneurs Albania (YEA!)”, […]