Aktivitetet Sociale të Qendrës YEA! Raporti vjetor 2020

Aktivitetet Sociale të Qendrës YEA!

 

Raporti vjetor 2020

Projektet sociale të realizuara për vitin 2020:

– Ndihmat urgjente

– Paketat e përmuajshme të ushqimeve

– Ndihma e Pas’Tërmetit në Thumanë

– Infovideo Anti Covid-19 

– Transporti i fëmijëve në shkollë, Goleme

– Çokollata për femijët para festave te fundvitit

 

Këto aktivitete sociale u realizuan nga Qendra YEA! – Young Entrepreneurs Albania në kuadër të marrëveshjes së bashkpunimit me Shoqatën Austriake „Projekt Albanien“, e cila mbështet familjet në nevojë ne Shqipëri prej vitesh.

Qendra YEA! është një qendër rinore-humanitare e regjistruar në Gjykatën e rrethit Gjyqsor Tiranë me nr. vendimi 1119 të datës 28.07.2016 dhe me NIPT: L67413132J. Selia qëndrore e Qendrës YEA! – Young Entrepreneurs Albania ndodhet në Rrugën Marin Biçikemi, Shkodër. 

Realizues të Projekteve Sociale: Qendra YEA! Young Entrepreneurs Albania

Donatorët: Shoqata Austriake “Projekt Albanien, Verein für Entëicklungshilfe”

Kordinator i Projekteve: Ali Nerguti