Aktivitetet Sociale të Qendrës YEA!

 

Raporti vjetor 2020

Këto aktivitete sociale u realizuan nga Qendra YEA! – Young Entrepreneurs Albania në kuadër të marrëveshjes së bashkpunimit me Shoqatën Austriake „Projekt Albanien“, e cila mbështet familjet në nevojë ne Shqipëri prej vitesh.

Qendra YEA! është një qendër rinore-humanitare e regjistruar në Gjykatën e rrethit Gjyqsor Tiranë me nr. vendimi 1119 të datës 28.07.2016 dhe me NIPT: L67413132J. Selia qëndrore e Qendrës YEA! – Young Entrepreneurs Albania ndodhet në Rrugën Marin Biçikemi, Shkodër. 

Realizues të Projekteve Sociale: Qendra YEA! Young Entrepreneurs Albania

Donatorët: Shoqata Austriake “Projekt Albanien, Verein für Entëicklungshilfe”

Kordinator i Projekteve: Ali Nerguti